ដោយៈ​ប​.​ខុន​/​ភ្នំពេញៈសម្ពាធ​ទាប​សកម្ម​( Active )​ស្ថិតនៅ​ចុង​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប​( ITCZ ) នឹង​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​ទៅជា​វិ​សម្ពាធ​(TD )​នៅក្បែរ​កោះ​ហៃណាំ អាច​ក្លាយទៅជា​កូន ព្យុះ​ទី​៩​ដើរទៅ​ហុងកុង ស្របពេល​ខ្យល់មូសុង​និរតី​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​បង្កឱ្យមាន​ទឹក ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ល្អ​កម្រិត​ពី​មធ្យម​ទៅ​បង្គួរ​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​។​