ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គីសនី​បង្ក​ឲ្យ​ឆេះ​ហាង​នំប៉័ង សូរ​សូ​គីរីវង់ នៅ​ខណ្ឌដង្កោ