ឃុំខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៣​នាក់​ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ជាង ១ គីឡូក្រាម