ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ (​ក​យ​កា​-KOICA)​នា​ថ្ងៃទី​២​សីហា​បានរៀបចំ​ពិធី​តម្រង់ទិស មុនពេល​ចេញដំណើរ​ស​ម្រា​ប់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុ​ជា​ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​ទទួលបាន​កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២៣ ៕