ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​កន្ទក់​

​នាមសព្ទ​

( បា​. កុណ្ឌក ) ផង់​អង្ករ គឺ​ផង់​ដែល​ស្រិតអង្ករ ហើយ​របក​ចេញ​ជា​ធូលី គេ​ច្រើន​ប្រើ​ធ្វើជា​បបរ​ឲ្យ​ជ្រូក​ស៊ី ។​

​កន្ទក់កន្ទេញ​

​កិរិយាសព្ទ​

​រំអុក​

​កូន​ខ្ញុំ​វា​ចេះតែ​កន្ទក់កន្ទេញ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទិញ​មួក​ឲ្យ​វា ។​

​កន្ទក់អង្កាន់​

​គុណសព្ទ​

​សេចក្តី​ឃ្នើសចិត្ត​, ទាស់ចិត្ត​, កន្ទួល​ចិត្ត ។​

នាមសព្ទ​

​សេចក្តី​ឃ្នើសចិត្ត​, ទាស់ចិត្ត​, កន្ទួល​ចិត្ត ។​

​កន្ទន់បាក់ក​

​នាមសព្ទ​

​សំដី​មេមត់​ហៅ​ចេកទុំ​; មេមត់​ខ្លះ​ហៅ​មហាត្រសោល ។ ( ទំនងជា​ក្លាយ​មកពី​បាលី​ថា កទ​លិ​បក្ក គឺ កទ​លិ “​ចេក​” + បក្ក “​ផ្លែ​ទុំ​” ផ្លែ​ចេកទុំ ។ កទ​លិ ក្លាយជា ក​ទល់ៗ ក្លាយ​តទៅទៀត​ជា ក​ន្ទ​ន់​, បក្ក ក្លាយជា បាក់ក ទេ​ដឹង​? )

​កុណ្ឌក​

(​កុន​-​ឌ​ក់​)

​នាមសព្ទ​

( បា​. ) ផង់​អង្ករ​, ល្អង​អង្ករ ។ ពាក្យ​នេះ​ប្រើ​ក្លាយ​មកជា កន្ទក់ ។​