រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ បានប្រកាស​ព័ត៌មាន ពី​ការស្លាប់​ទារិកា​ម្នាក់ និង​ការរកឃើញ អ្នក​កើត​មេរោគ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ចំនួន ៤ នាក់​បន្ថែមទៀត នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះវិហារ​។