លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានចេញ​សារ​ព្រមាន ដល់​គ្រូពេទ្យ គឺ​ត្រូវ​ហាមឃាត់ ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ តេស្ត​រហ័ស ដែលជា​ជំនួយ​របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ ឯកជន​របស់ខ្លួន យកលុយ ពោល គឺ​កុំ​ប្រើ​រូបភាព​កន្ទេល​ធំ ប្រ​ឡំ​ដេក​ឱ្យសោះ​។​