រដ្ឋបាលខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នៅ​ថ្ងៃទី ៣ សីហា​នេះ​បានប្រកាស ព័ត៌មាន ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ មាន​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ម្នាក់ទៀត ខណៈ​មាន​រកឃើញ​វិជ្ជមាន​ថ្មី ចំនួន ២៤ នាក់ និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ ចំនួន ៨២ នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី ២ សីហា កន្លងទៅនេះ​។