ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ចំនួន ៥៥ នាក់​, ជាសះស្បើយ ៦៨ នាក់ និង​ស្លាប់​ម្នាក់​