​រថយន្ត​ដឹក​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ១៣ គ្រឿង បាន​ត្រូវ​ប្រគល់ជូន មន្ទីរ​សុខាភិបាល នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​ចំនួន ១២