​រកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ៤១ នាក់ មុន​និង​ក្រោយពេល​បិទ​ខ្ទប់ រោងចក្រ​ទឹកកក យីហោ សេះ​ហោះ នៅ​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ