ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​១៦៥​នាក់