ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ​ប្រកាស​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​០១ នាក់ ខណៈ​រកឃើញ​ថ្មី​១០៧ និង​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​០៤ នាក់​បន្ថែមទៀត