អាជ្ញាធរខេត្ត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អាជីវករ​លក់ដូរ​បន្លែ​ត្រី​សាច់​នៅតាម​មុខផ្ទះ ខណ​:​បិទ​ផ្សារ​ពីរ​ក្នុង​ក្រុង​សំរោង​