យោងតាម​លទ្ធផល នៃ​ការធ្វើ​វិភាគ ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា នា​ថ្ងៃទី​៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ កម្ពុជា បាន​រកឃើញ ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូ​វីដ ១៩ ដែល​បំប្លែង​ថ្មី ប្រភេទ ដែល​តា (Delta) ចំនួន ៣៦ នាក់​បន្ថែមទៀត ។ នៅក្នុង​នោះ បុគ្គលិក​សុខាភិបាល ចំនួន ៨ នាក់ និង អ្នកភូមិ ក្នុង​សហគមន៍ ចំនួន ២៨ នាក់ ។​