​វិ​សម្ពាធ (TD) ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ភាគ​ឦសាន​កោះ​ហៃណាំ​បានក្លាយ​ទៅជា​ព្យុះ​ទី​៩​ឈ្មោះ​លូ​ពី​ត (LUPIT) ព្រម​ពេល​សម្ពាធ​ទាប​សកម្ម (Active) មួយ​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ខាងកើត​កោះ​តៃវ៉ាន់ បង្កើន​ឥទ្ធិពល​ទៅជា វិ​សម្ពាធ (TD)​នឹង​អាច​ក្លាយទៅជា​ព្យុះ​ទី​១០ មានដំណើរ​ទៅរក​ប្រទេស​ជប៉ុន​ដូចគ្នា​។​