ស្រុក​បន្ទាយស្រី ក្លាយជា​មេដែក​ដ៏​សំខាន់ ក្នុងការ​ស្រូប​ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​មកពី​គ្រប់ទិសទី​