ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ៤៩ នាក់​, ជាសះស្បើយ ៣៧ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី​ម្នាក់​