រដ្ឋបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ចេញ​សេចក្តីសម្រេច​លេខ​២៧៧/​សសរ​/២១ ចុះ​ថ្ងៃទី​៤​ខែសីហា​ឆ្នាំ​២០២១ ការកំណត់​ភូមិសាស្ត្រ​មួយចំនួន​ក្នុង​ឃុំ​បឹងបេង ស្រុក​ម៉ាឡៃ ជា​តំបន់​ក្រហម ដែលមាន​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ ៕