សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនមនុសុ្សចំនួន ១៨នាក់ ដែលល្មើសបម្រាមគោចរ ដោយផឹកស៊ីស្រវឹងជេរប្រមាថមកលើសមត្ថកិច្ច៕