អ្នក​អភិរក្ស​រៀបចំ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​បេតុង​មួយ​ខ្សែ​នៅលើ​កំពូលភ្នំ​ប្រាសាទព្រះវិហារ