​ប្រែ​សម្រួលៈ​វាសនា​/​ពូ​ត្រា​ចា​យ៉ា​៖ ម៉ាឡេស៊ី​កាលពី​ថ្ងៃ​៥​សីហា​បាន​រាយការណ៍​ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត​ចំនួន​២០.៥៩៦​នាក់ ដោយ​ឡើង​ហួស​កំរិត​២​ម៉ឺនា​ក់​ជា​លើកដំបូង ។​

​វា​ជា​ថ្ងៃទី​២​ជាប់ៗ​គ្នា​ដែល​ប្រទេស​នេះ​បាន​រាយការណ៍​ចំនួន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ខ្ពស់បំផុត ហើយ​ការឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​បង្ហាញ​សញ្ញា​តិចតួច​ថា​នឹង​ស្រក​ស្រុត​។​

​មក​ទល់​ថ្ងៃនេះ ម៉ាឡេស៊ី​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​សរុប​១.២០៣.៧០៦​នាក់​។​

​អំពី​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩ ម៉ាឡេស៊ី​ចាក់​បាន​៤៩៤.២១៤​ដូ​សនៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេសកាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ និង​ជាង​២២,១៥​លាន​ដូស​តាំងពី​មុន​មក​៕

​ម៉ាឡេស៊ី​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​បាន​ជិត​កន្លះ​លាន​ដូស​