រដ្ឋបាលខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ បាន​រកឃើញ​ករណី វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ចំនួន ៧៨ ថ្មី បន្ថែមទៀត នៅ​ថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​។​