​ដោយៈ គង់​ហេង / ត្បូងឃ្មុំៈ នៅ​ថ្ងៃទី ៦ សីហា​នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ បានប្រកាស​រកឃើញ មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ថ្មី ចំនួន ៣០ នាក់​ទៀត និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ ពី​ជំងឺ​នេះ ចំនួន ៤២ នាក់ កាលពី​ថ្ងៃទី ៥ សីហា កន្លងទៅ​។​

​អាស្រ័យហេតុនេះ សរុប​ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ពី​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ សម្រាប់​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ បច្ចុប្បន្ន មាន​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​នេះ ចំនួន ២.២៧៣ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ១.៧០៩ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​សរុប ចំនួន ៣២ នាក់​៕/V​