កុមារ​និង​យុវវ័យ ដែលមាន​អាយុ​ពី ១២ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ ជិត ១ ម៉ឺន​នាក់ រស់នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន ខណ្ឌទួលគោក គិត​មកដល់ពេលនេះ បានទទួល​ការ ចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បាន​ប្រមាណ ៦០ ភាគរយ​ហើយ ស្មើនឹង​ចំនួន ប្រមាណ​ជា ៦ ពាន់​នាក់​។​