នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ អាជ្ញាធរខេត្ត ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ បានសម្រេច បិទ​ខ្ទប់​ចំនួន ៩ ភូមិ និង​ផ្សារ​ចំនួន​៣ ក្នុង​សង្កាត់​ចំនួន​២ គឺ​សង្កាត់​សំរោង និង​សង្កាត់​កូន​ក្រៀល ក្រុង​សំរោង ដែល​ស្ថិតក្នុង​តំបន់​មាន ហានិភ័យ ដើម្បី​កាត់ផ្តាច់​ចរ​ន្ធ នៃ​ការ​ចម្លងជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បន្ត​ចូលទៅក្នុង​សហគមន៍ ផ្សេងទៀត​។​