រូបភាព​ពីលើ​អាកាស​នេះ បានបង្ហាញ​ពី​ឧបករណ៍​នេសាទ មាន​រាង​ដូច​ព្រួញ «​លប​ឡុ​ក​» ជាច្រើន ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ជាទូទៅ សម្រាប់ នេសាទ​ត្រី នៅ​បឹង​ទន្លេសាប ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។