មេធាវីរបស់លោក កឹម សុខា ប្រកាសថាលោកកឹម សុខា មិន​ពាក់​ព​ន្ធ័ មិន​គាំទ្រ និង មិន​ចូលរួម​ក្នុងការ​គ្រោង និង​ការបង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​ក្រៅប្រទេស ដែល​ប្រកាស​ដោយ​លោក​សម រង្សី កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ទេ ។ នេះ​បើតាម​ការបញ្ជាក់​របស់​លោក ចាន់ ចេ​ន មេធាវី​លោក​កឹម សុខា ៕