​អ្នក​កោះរ៉ុង​មួយ​គ្រួសារ​មាន​គ្នា​ប្រាំ​នាក់ បាន​រលាក​រលួយ​ដោយសារ​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​