​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប សូម​ជូនដំណឹង​ដល់​សិស្ស និស្សិត​ដែល​ចង់ទៅសិក្សានៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ពហុបច្ចេកទេស​យ៉ាង​ចូ​វ ប្រទេស​ចិន​