បង្ក្រាប និង​រឹបអូស​បាន​ឈើ​រាប់សិប​កំណាត់ ដែល​ក្រុម​ឈ្មួញ​បាន​ដឹកជញ្ជូន​ពី​ព្រៃ​យកមក​ស្តុក​ទុក​ត្រៀម​ដឹក​ចេញ​យក​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​