ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​បើក​ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ទី​៣ ជូន​មន្ត្រី​ជួរមុខ