ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៣០២​គ្រួសារ​ដែលមាន​ទំនាស់​ដីធ្លី មិន​ព្រម​វិលត្រឡប់​ទៅផ្ទះ​វិញ​ទេ បើ​គ្មាន​ដំ​ដោះស្រាយ ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​

706
ចែករម្លែក

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ ថ្ងៃទី​១៧​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៣០២​គ្រួសារ​ដែលមាន​ទំនាស់ ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន លី យ៉ុង​ផាត់ មិន​ព្រម​វិលត្រឡប់​ទៅផ្ទះ​វិញ​ទេ បើ​គ្មាន​ដំ​ដោះស្រាយ ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ៕​

ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ ថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន​៣០២គ្រួសារ ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន លី យ៉ុងផាត់ មិនព្រមវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេ បើគ្មានដំដោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដី

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, May 17, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ