ភ្នំពេញៈកម្ពុជារកឃើញកូវីដបំប្លែងថ្មី ដែលតា ៥៨ ករណីទៀត ដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺកូវីដបំប្លែងថ្មីសរុប ៣៨៥នាក់ហើយ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលល្ងាចថ្ងៃទី៨ខែសីហានេះ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាស៖