រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងល្ងាចថ្ងៃទី៨ខែសីហានេះបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពី ករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៤នាក់ ករណីជាសះស្បើយចំនួន៧៩នាក់ ៕