​ស្ត្រី​ពិការ​ម្នាក់ វារ​ទៅ​មាត់​ស្រះ​ក្បែរ​ផ្ទះ ដើម្បី​លាង​សម្អាតខ្លួន តែ​រអិល​ជើង​លង់ទឹក​ស្លាប់​