ការងារ​ជួសជុល​ស្រះ​ទឹក​ខាងជើង​ជា​រចនា​សម្ពន្ធ​មួយ នៃ​ប្លង់​ស្ថាបត្យកម្ម​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ដែល​បានធ្វើការ​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​ភ្ញៀវ ទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ក្នុងការ​ផ្តិត​រូបភាព​ឆ្លុះ​នៃ​ប្រាង្គ​អង្គរវត្ត​ដ៏​ស្រស់ស្អាត ពី​ស្រះ​ទឹក​នេះ​កំពុងដំណើរការ​ទៅមុខ​។​