រដ្ឋបាល​ជលផល ជូនដំណឹង​លើក​ទី​២ អំពី​ការដេញថ្លៃ ឈ្នួល ដាយ ត្រី​លេញ និង​ដាយ​បង្កង សម្រាប់ធ្វើ​អាជីវកម្ម ក្នុង​រដូវ​នេសាទ ឆ្នាំ​២០២១-២០២២ និង ២០២២-២០២៣ នៅ​ខេត្តព្រៃវែង​។ នៅ​ភ្នំពេញ​សល់​គន្លង ដាយ ចំនួន​៩ និង​នៅ​ខេត្តកណ្តាល ទាំងអស់ គឺ ២១ គន្លង​ដាយ ដោយពេល​នេះ គេ​បានស្នើ​បញ្ចុះតម្លៃ ២០ ភាគរយ សម្រាប់​ការដេញថ្លៃ លើក​ទី​២​។​