ឃាត់ខ្លួន​មុខសញ្ញា​ជនសង្ស័យ លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ម្នាក់ បញ្ជូនទៅ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​