​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ដំណើរការ ចាក់​វ៉ាក់សាំង របស់​កងទ័ព ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ក្រុង​បាវិត​