ស្ត្រី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ទី​១៣ ហើយ បាន​សម្រាលកូន ប្រកបដោយ​សុ​វត្តិភាព នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កាលពី​រសៀល ថ្ងៃទី​៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១​។​