ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​របាយការណ៍​រប​ស់​អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស (Human Rights Watch)​ដែលថា​ការសាងសង់ ទំ​បន់​វា​រី​អគ្គិសនី​សេសា​ន​២​នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានធ្វើឱ្យ​អន្តរាយ​ដល់​ការលើកស្ទួយ​សិទ្ធិមនុស្ស​នានា​នៅ​កម្ពុជា រដ្ឋលេខាធិការ​និង​ជា​មន្ត្រី​នាំពាក្យ​ក្រសួងបរិស្ថាន លោក នេត្រ ភក្ត្រា នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​បាន​តប ទៅ​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​វិញ​ថា អង្គការ​នេះ​ចង់ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បន្ត​ដុត​ចង្កៀងប្រេងកាត​៕