តាម​របាយការណ៍​រប​ស់ ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល រាជធានី​ភ្នំពេញ បានអោយដឹង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​ថាៈ រយៈពេល ១២ ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​អនុវត្ត​បំរាម​គោចរ ដោយ​ឃាត់ យានយន្ត សរុប​ចំនួន ១.៧៩៨ គ្រឿង និង​ឃាត់ខ្លួន​មនុស្ស ប្រុស ស្រី ចំនួន ៥៦៣ នាក់​។​