​ប្រយុទ្ធ​នឹង​កូ​វីដ​៖​ស្ថានទូត​ចិន​និង​ទីក្រុង ខេត្ត​សម្ព័ន្ធមេត្រី​ចំនួន​ប្រាំបី​ប្រគល់​ថ្នាំពេទ្យ និង​ឧបករណ៍​ចាំបាច់​មួយចំនួន​ជូន​រដ្ឋបាល​រាជធានី​