ក្រោយ​បើក​ព្រំដែន កម្ពុជា​-​ថៃ​៖ ក្នុងចំណោម​ពលករ​ខ្មែរ ប្រមាណ​ជា ៥០០ នាក់ រកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ ជាង ៦០ នាក់​