មន្ត្រី​ជំនាញ​ខាង​អភិរក្ស​និង​ការពារ​បេ​តិ្ត​ក​ភ័​ណ្ឌ​ជាតិ កំពុងតែបន្ត​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​កន្លងមក និង​ពិនិត្យ​សិក្សា​ផែនការ ការងារ​គម្រោង​៥​ឆ្នាំ​បន្ត​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ​។​