ចុះបង្ក្រាប​ទីតាំង​សិប្បកម្ម​កែច្នៃ​ឈើ​ដ៏​ធំ​មួយកន្លែង​នៅ​ស្រុក​សេ​សាន​