​ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វា នឹង​បញ្ចប់​ការចាក់ វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​១ នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ សីហា សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​វ័យ​ជំទង់ ដែលមាន​អាយុ ១២​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១៨​ឆ្នាំ​