នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ វង្ស ពិ​សេន អគ្គមេបញ្ជាការ នៃ​កងយោធពល​ខេ​ម​ភូមិន្ទ បាន​មានប្រសាសន៍ប្រាប់ AMS ថា ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ប្រភេទ​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា ដូ​ស​ទី​៣ ឬ​ដូ​ស​ជំរុញ ជូន​ដល់​កងទ័ព និង​គ្រួសារ​កងទ័ព ដែល​ចាប់ផ្តើម​កាលពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែសីហា រហូតមកដល់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ គឺ​ដំណើរការ​នៃ​ការចាក់​បានល្អ និង​លឿន ដោយ​មិនមាន​បញ្ហា​អ្វី​កើតឡើង​ទេ​។ ការចាក់​ជូន​កងទ័ព និង គ្រួសារ​កងទ័ព​បាន​ចំនួន​ជាង​មួយ​សែន​នាក់​ហើយ​។​នៅពេល​ខ្លី​ខាងមុខនេះ គឺ​នឹង​បញ្ចប់​ការចាក់​ជូន​កងទ័ព និង​គ្រួសារ​កងទ័ព​។

Aug 14, 2021

នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ វង្ស ពិ​សេន អគ្គមេបញ្ជាការ នៃ​កងយោធពល​ខេ​ម​ភូមិន្ទ បាន​មានប្រសាសន៍ប្រាប់ AMS ថា ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ប្រភេទ​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា ដូ​ស​ទី​៣ ឬ​ដូ​ស​ជំរុញ ជូន​ដល់​កងទ័ព និង​គ្រួសារ​កងទ័ព ដែល​ចាប់ផ្តើម​កាលពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែសីហា រហូតមកដល់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ គឺ​ដំណើរការ​នៃ​ការចាក់​បានល្អ និង​លឿន ដោយ​មិនមាន​បញ្ហា​អ្វី​កើតឡើង​ទេ​។ ការចាក់​ជូន​កងទ័ព និង គ្រួសារ​កងទ័ព​បាន​ចំនួន​ជាង​មួយ​សែន​នាក់​ហើយ​។​នៅពេល​ខ្លី​ខាងមុខនេះ គឺ​នឹង​បញ្ចប់​ការចាក់​ជូន​កងទ័ព និង​គ្រួសារ​កងទ័ព​៕