ដោយៈប.ជ័យ / បន្ទាយមានជ័យៈនាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ អនុគណៈកម្មការបូជាសពនៃគណៈកម្មការ ​​ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណើរសពទី១១៨នៃអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។នេះបើតាមអ្នកស្រី ឱក សុភា សមាជិកអនុគណៈកម្មការបូជាសពនៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឱ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ខែសីហានេះ។

នៅថ្ងៃត្រង់នេះបានបូជាសពចំនួននាក់ជាសពជនជាតិខ្មែរ ។ ក្នុងសព១១៥នាក់(ស្រី៦៥នាក់ )។អ្នកស្រីបានបន្តថា អំពីសព គឺមានចម្រុះសមាសភាព ភេទ អាយុនិងវ័យ មុខរបរ អាជីព ៕សរន